รายละเอียด
เป็นบริการให้เช่า Hosting เพื่อเปิดเว็บไซต์เป็นของตนเอง เรามีพื้นที่ให้ใช้ถึง User ละ 500MB Bandwidth ไม่จำกัด
ระบบตรวสอบไวรัส ระบบตรวจสอบเมล์ขยะ Weekly Backup


เหมาะสำหรับ
เว็บไซต์ทั่วไปที่ไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายสูง และไม่มีความชำนาญในการดูแล Server ด้วยตนเอง

ข้อดี
- มีค่าใช้จ่ายต่ำ
- ไม่ต้องดูแล Server เองมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ทั้งหมด
Web Hosting Plan 1
สิ่งที่คุณจะได้รับ

   - พื้นที่เว็บไซต์ 500 MB
   - Bandwidth ไม่จำกัด
   - Ftp Accounts
   - Domain 1 ชื่อ
   - ระบบตรวจสอบไวรัส
   - Weekly Backup
   - Support 24 ชั่วโมง

ราคา 150บาท/เดือน
Web Hosting Plan 2
สิ่งที่คุณจะได้รับ

   - พื้นที่เว็บไซต์ 1 GB
   - Bandwidth ไม่จำกัด
   - Ftp Accounts
   - Domain 2 ชื่อ
   - ระบบตรวจสอบไวรัส
   - Weekly Backup
   - Support 24 ชั่วโมง

ราคา 300บาท/เดือน
Home l Design l RentHost l Service l Contact Us
บริการออกแบบเว็บไซตเกมส์ออนไลน์์ Game , Radio , Pro-game และ อื่นๆฯ
Copyright © 2013 JOMJONEDESIGN All rights reserved. Design by jomjone-design.com